Breaking News

PJICO bán 20% vốn cho Marine Insurance Co, Ltd (SFMI) với giá 30.000 đồng/cổ phiếu

Tổng Công ty cổ phần  Bảo hiểm Petrolimex - PJICO (PGI – HOSE) vừa quyết định thông qua giá phát hành hơn 17,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng 20% vốn điều lệ (sau phát hành) cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Samsung Fire & Marine Insurance Co, Ltd (SFMI) với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.
PJICO bán 20% vốn cho Marine Insurance Co, Ltd (SFMI) với giá 30.000 đồng/cổ phiếu

Như vậy, số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành này của PGI tăng lên tương ứng là hơn 88,71 triệu cổ phiếu, trong đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vẫn nắm giữ lượng cổ phiếu PGI lớn nhất với hơn 36,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 40,95%, và ngay sau đó là SFMI với tỷ lệ nêu trên.

Đứng thứ 3 và thứ 4 trong danh sách các cổ đông lớn còn lại của PGI lần lượt là Vietcombank (8,03%) và Tổng Công ty Tái bảo hiểm Việt Nam - VNR (7,03%).

PGI cho biết thêm, toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho SFMI lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cùng với đó, số tiền thu được tương ứng khoảng trên 531 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh để tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng khả năng giữ lại phí Bảo hiểm; Đầu tư mở rộng mạng lưới, phát triển hệ thống Công nghệ thông tin và Đầu tư tài chính; và Đầu tư trụ sở Pjico tại Hà Nội.

Lạc Nhạn

No comments