Breaking News

Khi nào thì hợp đồng được hưởng lãi chia?

Kiều Nhật Linh (Hà Đông, Hà Nội): Khi nào thì hợp đồng được hưởng lãi chia và tôi có thể sử dụng khoản lãi chia như thế nào?

lai-suat-bao-hiem-nhan-tho-la-bao-nhieu.jpg
Một số Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản tham gia chia lãi, lãi chia có nguồn gốc từ khoản lãi do công ty bảo hiểm đầu tư từ phí bảo hiểm và các khoản chi phí mà công ty bảo hiểm tiết kiệm được. Thông thường, lãi chia thường được công ty bảo hiểm thoả thuận là trả cuối mỗi năm hợp đồng, tuy nhiên, khoản tiền lãi chia không trả trực tiếp mà được cộng dồn để đến khi đáo hạn hợp đồng. Ngoài số tiền bảo hiểm được nhận như cam kết ban đầu, khách hàng còn được nhận thêm phần lãi chia được tích luỹ từ các năm trong thời hạn hợp đồng.
Hiện nay có một số doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra những sản phẩm cạnh tranh về chia lãi (bảo tức), trường hợp thứ nhất, lãi được chia sẻ được thông báo hàng năm tới khách hàng vào ngày kỷ niệm tròn năm của hợp đồng bảo hiểm hoặc ngày cuối năm tài chính và được trả vào khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm, trường hợp thứ 2, lãi được chia có thể công bố hàng tháng hoặc hàng quý đối với những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư và có thay đổi tuỳ theo kết quả đầu tư cao hay thấp thì lãi được chia sẻ cao hay thấp, thông báo cho người được bảo hiểm biết để lựa chọn đầu tư thêm hay rút bớt tiền đầu tư. Trường hợp thứ 3, doanh nghiệp công bố trả thêm quyền lợi bảo hiểm bằng tiền mặt hàng năm theo một tỷ lệ nhất định so với số tiền bảo hiểm, thực chất đây là khoản chia lãi của doanh nghiệp bảo hiểm bằng tiền mặt trả hàng năm cho người tham gia bảo hiểm.
Theo PGS, TS, NGƯT Đoàn Minh Phụng - Học viện Tài chính

No comments