Breaking News

BHNT - Vì ở giữa Cuộc Đời luôn tồn tại chữ Nếu !!!


Tôi đọc được một đoạn bài viết có đoạn nói rằng,  NẾU các công ty bảo hiểm đồng ý Cho Mua và Chi trả tiền bảo hiểm cho những người bệnh nan y, gặp tai nạn thương tâm KHI phải nhập viện tại các bệnh viện thì có lẽ số lượng đăng ký mua nhiều không kể hết thậm chí còn tranh giành nhau mua…
Nhưng mà, đó chỉ là Nếu …

Bạn có biết chữ Life phía sau tên goi của các công ty bảo hiểm như là Dai-ichi Life, Manulife , Hanwha Life… Hầu như công ty bảo hiểm nào cũng có chữ Life phía sau đúng không nào ?

Life dịch nghĩa Anh ra tiếng Việt nó có nghĩa là Cuộc Đời, Cuộc Sống…  Nhưng bạn có để ý ở giữa chữ LIFE đó có 1 chữ IF không ? IF có nghĩa việt là Nếu ( Giá Như, Giá Mà…)

Ø  Hiểu ra là Cuộc Đời mà không có chữ Nếu thì chẳng còn là cuộc đời đó mà…

Dù sao xét một cách công tâm thì các công ty bảo hiểm nhân thọ họ cũng làm kinh doanh,đó là kinh doanh trên sự rủi ro, nó rất khác với các hình thức kinh doanh khác và khá ngược : không kiếm tiền từ những người, những vật... đã hỏng!
Nhưng công ty bảo hiểm thì trả lại tiền nếu khách hàng đã bị hỏng gì đó trong người ( mắc trọng bệnh mà muốn ký hợp đồng chẳng hạn …)

Lạ !  người ta ùn ùn kéo đến bệnh viện chờ đóng viện phí chứ chẳng có chuyện ùn ùn kéo đến Công ty Bảo Hiểm để đề nghị được mua và được đền bù  cho những tình huống khi xảy ra trong nay mai?
 

VẬY ! Bạn có muốn ai đó sẽ trả cho bạn những khoản tiền nếu chẳng may bạn bị hỏng ?