Breaking News

BHNT - Áp dụng tháp nhu cầu MASLOW trong quá trình tư vấn bảo hiểm
► Nhu cầu cơ bản của con người là: ăn, uống, mặc, ở, tình cảm trai gái… 

► Nhu cầu cao hơn là mong muốn an toàn về tài sản, thân thể, bảo vệ sức khỏe, việc làm.

► Nhu cầu thứ đến nữa là tham gia hoạt động cộng đồng, giao lưu hội – nhóm, quan hệ xã hội…

► Nhu cầu cấp cao hơn là được quý trọng, được mọi người quý mến…

► Nhu cầu cao nhất trong con người là tự thể hiện bản thân…

Trong những nhu cầu ấy, khi chúng ta được đáp ứng ở tầng dưới thì mới có thể phát sinh nhu cầu ở tầng cao hơn trong hình tháp.

Do vậy, nhu cầu căn bản phải được chú trọng phát triển.

Một gia đình gồm bố, mẹ và 2 đứa trẻ có thu nhập 22 triệu mỗi tháng với chi phí tối thiểu đáp ứng cho gia đình là: 15 triệu đồng.

Bằng phương pháp hoạch định tài chính, với tỷ lệ gia tăng vật giá mỗi năm là 10% thì:

Với thu nhập 15trđ/tháng -> 180 trđ/năm
 Vậy:
 Năm nay....................................................180 trđ
Năm sau(tăng 10%)...................................204 trđ
....................................................................…. trđ
30 năm sau: 3.048 trđ
**********************************

Tổng chi phí : 31.572 trđ (31 tỷ đồng)

Cuộc sống không phải lúc nào cũng an toàn, nếu trong 1 ngày mai không xác định có 1 mũi tên lao xuống cắt tất cả các nhu cầu thiết yếu của gia đình và cắm lên sự an toàn của người của người làm cha, làm mẹ thì theo anh/chị thu nhập sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 0 đúng không ạ? Vậy anh/chị có giải pháp gì chưa? 

Vậy nếu có một giải pháp đáp ứng, bù đắp cho sự gia đình chúng ta, anh/chị sẽ sẵn sàng lựa chọn không ạ?

Bởi vì BHNT là số tiền đủ sức lớn để bù đắp khi thu nhập bằng 0, nghĩa là người trụ cột mất khả năng thu nhập, hoặc ngay cả khi cần hưu trí về già, cần tiền cho con ăn học thành tài…
(st)

Bài viết liên quan :