Breaking News

Bảo hiểm tạm thời là gì?

Phương Minh (Hà Nội): Khi được tư vấn, tôi thấy có khái niệm bảo hiểm tạm thời. Vậy loại bảo hiểm này là gì?

Thời gian từ khi khách hàng chấp nhận giao kết hợp đồng đóng phí bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phát hành hợp đồng bảo hiểm kể từ ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm đến 21 ngày sau đó, được coi là bảo hiểm tạm thời. Trong thời gian này, nếu khách hàng bị tử vong thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm cho rủi ro tử vong với số tiền được ghi trên hợp đồng bảo hiểm, chứ không được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
bao-hiem-nhan-tho-tam-thoi-la-the-nao.jpg
Và trong thời hạn bảo hiểm tạm thời, khách hàng được quyền cân nhắc, đọc lại các quy tắc điều khoản quy định trong hợp đồng để được giải thích rõ thêm, nếu bất lợi hoặc không chấp nhận thì có thể huỷ bỏ và được hoàn lại phí. Tuy nhiên, đối với những khách hàng phải kiểm tra sức khoẻ trước khi giao kết hợp đồng, thì số phí hoàn lại sẽ trừ đi chi phí khám sức khoẻ.
Luật quy định thời gian cân nhắc ít nhất là 14 ngày, nhưng các công ty bảo hiểm thường đưa ra thời gian cân nhắc là 21 ngày.
Theo ông Phùng Đắc Lộc - Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

No comments