Sáng nay (15/5), Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đã ký kết và bàn giao, chia sẻ dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện giao dữ liệu về hộ gia đình và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu thập và xây dựng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người dân.
Toàn bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước với tổng số 92.809.519 bản ghi (mỗi bản ghi tương ứng với một cá nhân người dân).
Theo biên bản bàn giao, Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu nêu trên đúng mục đích, đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn thông tin của cơ sở dữ liệu.
Đồng thời, có các biện pháp để thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, thực hiện quy định về quyền bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự.
Việc cập nhật, bổ sung vào cơ sở dữ liệu sẽ được hai bên tiếp tục trao đổi các giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc đồng bộ tự động và hai chiều.
Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngành bảo hiểm xã hội đã tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu này trong 2 năm và đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành việc kê khai, thu thập dữ liệu từ hơn 24 triệu hộ dân trong cả nước.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin để đảm bảo có được một cơ sở dữ liệu đầy đủ, tin cậy nhất để phục vụ cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung, trong đó có thực hiện chế độ bảo hiểm y tế.
ảnh 1
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long đến các hộ gia đình để thu thập và hướng dẫn người dân kê khai thông tin cơ sở dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế 
Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế không chỉ giúp ngành ytế quản lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mà còn là cơ sở rất quan trọng để Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp được số định danh tham gia bảo hiểm y tế duy nhất cho mỗi người dân.
Việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế để Bộ Y tế sử dụng vào mục đích quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chủ trương mỗi người dân đều được quản lý sức khỏe theo hồ sơ.
Trên cơ sở đó đảm bảo mỗi người dân trong tương lai gần sẽ có 1 bác sỹ hoặc 1 cơ sở y tế quản lý, chăm sóc, tiếp cận tốt nhất với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở.
Đây là cơ sở dữ liệu đầu tiên được bàn giao giữa các bộ, ngành với nhau, viêc bàn giao này được kỳ vọng sẽ giúp Bộ Y tế quản lý, chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn, tạo tiền đề cho việc liên thông các cơ sở dữ liệu, bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu  về an sinh xã hội và một số cơ sở dữ liệu  khác đã được Chính phủ giao cho các bộ, ngành triển khai thực hiện, tổ chức thành công hơn nữa mô hình chính phủ điện tử.
Nhất Nam