Breaking News

Doanh nghiệp bảo hiểm chuyển hướng đầu tư

Một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm đã và sẽ trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch đầu tư mới cho năm 2017.
Tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, tiền gửi ngân hàng chiếm khoảng 70% tổng số tiền đầu tưTại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, tiền gửi ngân hàng chiếm khoảng 70% tổng số tiền đầu tư

Năm 2016, lãi từ đầu tư tài chính giảm

Một số doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, trong năm qua, doanh nghiệp tập trung đầu tư theo hình thức đầu tư an toàn là tiền gửi ngân hàng (chiếm khoảng 70% tổng số tiền đầu tư). Mặt bằng lãi suất tiền gửi tương đối ổn định nên lợi suất đầu tư từ tiền gửi tương đương năm 2015 (6,77%/năm), cộng với thị trường trái phiếu có những diễn biến không thuận lợi, lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm ở mức thấp, khoảng 5,25%/năm (giảm 1,3% so với năm 2015), khiến doanh nghiệp không đạt mục tiêu lợi nhuận đầu tư.

Theo Bộ Tài chính, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2016 tăng 5% so với năm 2015, đạt 35.749 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính của khối doanh nghiệp này giảm 8,8%, đạt 1.353 tỷ đồng. Từ đó, kéo theo lợi nhuận kế toán trước thuế của các doanh nghiệp giảm 1%, đạt 1.405 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận kế toán trước thuế/vốn chủ sở hữu ở mức 6%, trong khi năm 2015 là 6,5%.

Với khối doanh nghiệp tái bảo hiểm, 2 doanh nghiệp là Vinare và PVI Re trong năm 2016 có tổng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính giảm 15% so với năm 2015, ước đạt 242 tỷ đồng, kéo theo lãi trước thuế của 2 doanh nghiệp này giảm 5% so với năm 2015, đạt 409 tỷ đồng.

Thông tin từ Vinare, do tiền gửi chiếm tỷ lệ lớn trong danh mục đầu tư (doanh thu từ tiền gửi đạt hơn 130 tỷ đồng/239 tỷ đồng tổng doanh thu đầu tư), trong khi lãi suất thiếu hấp dẫn, nên doanh thu từ tiền gửi năm 2016 không bằng năm 2015 (130,2 tỷ đồng năm 2016 so với gần 139 tỷ đồng năm 2015).

Khoản đầu tư góp vốn cổ phần (đứng thứ hai trong tổng giá trị tài sản đầu tư, chiếm 19,5%) của Vinare cũng không bằng năm trước, dù thu nhập cổ tức từ các doanh nghiệp góp vốn đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 4,5% so với kế hoạch. 

Tìm hiểu của Báo Đầu tư Chứng khoán cho thấy, BIC cũng không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ đầu tư năm 2016. Khoản lợi nhuận đầu tư cổ phiếu theo kế hoạch là 46 tỷ đồng, nhưng chỉ thực hiện được 20,4 tỷ đồng.

Tương tự, tại PTI, lợi nhuận đầu tư và hoạt động khác chỉ hoàn thành 75% kế hoạch năm 2016, theo lãnh đạo PTI là do chưa hiện thực hóa việc bán một số dự án bất động sản, chưa bán được cổ phiếu Vinare, đồng thời tăng trích lập dự phòng một số tàu hàng. 

Tìm cơ hội mới

Năm 2017, một số doanh nghiệp bảo hiểm đã lên kế hoạch chuyển hướng chiến lược đầu tư, vẫn theo hướng đầu tư an toàn nhưng khả năng sinh lời cao hơn lãi suất tiền gửi. Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, năm nay, mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng sẽ không biến động nhiều so với năm 2016, dự kiến dao động từ 6,5 - 7%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Lợi suất trái phiếu chính quyền địa phương dự kiến là 7,5%/năm (kỳ hạn 15 năm); lợi suất trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng từ 8 - 8,5%/năm.

Vinare cho biết, trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn, Công ty sẽ điều chỉnh chiến lược đầu tư cho phù hợp với các quy định mới và thực tế thị trường. Theo đó, Công ty tìm cơ hội gia tăng tài sản đầu tư dài hạn, ủy thác đầu tư, các sản phẩm phái sinh, trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Năm 2016 vừa qua, các hợp đồng ủy thác đầu tư tại Công ty có mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV) 18,6%năm, lợi suất ủy thác đầu tư ước đạt 10%/năm (bằng 1,5 lần lãi suất tiền gửi ngân hàng).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI chia sẻ, trong năm nay, PVI dự kiến cho ra mắt quỹ đầu tư phát triển hạ tầng, với định hướng đầu tư vào các dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. 

“Đây là thời cơ tốt để PVI có bước phát triển đột phá trong lĩnh vực đầu tư. Khi PVI thành lập quỹ đầu tư phát triển hạ tầng, tôi tin chắc rằng, quỹ này sẽ thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước”, ông Tuấn nói.

Ghi nhận từ PJICO, năm 2017, Công ty sẽ rà soát lại danh mục đầu tư tài chính, tiền gửi để đề xuất phương án thoái vốn, bán các cổ phiếu kém hiệu quả hoặc đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng; đồng thời, theo sát diễn biến của thị trường chứng khoán cũng như tình hình bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của các doanh nghiệp cổ phần hóa để chuẩn bị ngân sách hợp lý đối với các mảng có lợi nhuận tiềm năng và hiệu quả đầu tư cao.

Kim Lan

No comments