Breaking News

Bộ Tài chính chấp thuận cho Chubb Life Việt Nam triển khai thêm 5 sản phẩm bảo hiểm

Trong những sự kiện nổi bật của thị trường bảo hiểm Việt Nam năm nay không thể không nhắc đến sự kiện của ACE Life. Cụ thể, tháng 1/2016, Tập đoàn ACE đã hoàn tất việc mua lại Chubb với giá 29,5 tỷ đô la Mỹ, đưa thương vụ này trở thành thương vụ mua lại và sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành bảo hiểm thế giới.

Ngày 4/4/2016 đã trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử hơn một thập kỷ của ACE Life tại Việt Nam, khi ACE Life chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam).

thebank_chubbacemin_1465796048

ACE Life chính thức đổi tên thành Chubb Life Việt Nam

Với mục tiêu trở thành công ty kinh doanh hiệu quả nhất trên thị trường, để đảm bảo lợi ích vững chắc của khách hàng, đối tác, nhân viên và tập đoàn. Chubb Life Việt Nam luôn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định theo đúng như lộ trình, không phát triển ồ ạt mà chắc chắn, bền vững như trước đây của ACE Life.

Dù thị phần không lớn nhưng nhưng Chubb Life Việt Nam luôn là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh hiệu quả nhất trên thị trường.

Được thừa hưởng sức mạnh của tập đoàn mới cả về tài chính, kinh nghiệm và sự sáng tạo. Chubb Life Việt Nam, chắc chắn sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ngày 10/5/2016, Bộ Tài chính có Công văn số 6210/BTC-QLBH chấp thuận cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam triển khai 5 sản phẩm bảo hiểm sau:

1. Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp tích lũy đến tuổi 75;
2. Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ hỗ trợ nằm viện mở rộng;
3. Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ theo mức độ cho bệnh nan y;
4. Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ miễn đóng phí do bệnh nan y;
5. Sản phẩm bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng.

Theo đó, Chubb Life Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai các sản phẩm nêu trên theo đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí phê chuẩn tại Công văn số 6210/BTC-QLBH và quy định của pháp luật hiện hành.

No comments