Breaking News

BHNT trong hệ thống tài chính quốc gia : Anh không phải dạng vừa đâu !!!

Cơ cấu hệ thống tài chính gồm có ba trụ cột chính là tiền tệ, vốn và bảo hiểm. Trước đây, ở Việt Nam chỉ có thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán là chính, còn vai trò của thị trường bảo hiểm khá mờ nhạt.

Nhưng đến bây giờ thị trường bảo hiểm đã khẳng định vai trò chính trong hệ thống tài chính Việt Nam.

Năm 2015, thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng doanh thu khả quan, bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 29,5%, bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 14%; năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm được tăng cường. Theo đó, hàng trăm nghìn tỷ đồng bảo hiểm được đầu tư trở lại nền kinh tế đóng góp rất lớn vào sự phát triển nền kinh tế - xã hội.

Cụ thể: Năm 2015, tổng số tiền đầu tư tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 152.543 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái. Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 36.406 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 116.137 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm đã mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm lên tới trên 6.000 tỷ đồng.

bao-hiem-da-khang-dinh-la-1-trong-3-tru-cot-chinh-cua-he-thong-tai-chinh-viet-nam-min

Bảo hiểm đã khẳng định là 1 trong 3 trụ cột chính của hệ thống tài chính Việt Nam

Bảo hiểm nhân thọ ước đạt doanh thu 36.500 tỷ đồng, tăng trưởng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái, với gần 6 triệu hợp đồng bảo hiểm chính, 6 triệu hợp đồng bảo hiểm bổ trợ. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua của bảo hiểm nhân thọ.

Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.374 tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đã phục hồi lại đà tăng trưởng trước năm 2010 khi bắt đầu có khủng hoảng kinh tế. Và đây cũng là năm bảo hiểm phi nhân thọ bắt đầu ngăn chặn tình trạng nợ đọng, dây dưa phí BH và có lãi nghiệp vụ tăng lên rõ rệt. Theo đó,

Theo đó, năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng được tăng cường vững chắc. Giá trị tổng tài sản ước đạt 201.132 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 69.473 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 131.659 tỷ đồng... Vốn chủ sở hữu đạt 42.388 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2014; dự phòng nghiệp vụ ước đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Năm nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện tốt chức năng bồi thường, là tấm lá chắn tài chính cho người tham gia BH và tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Theo đó, số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm ước đạt 21.160 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 13.177 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 7.983 tỷ đồng.

No comments