Breaking News

Tuy có nhiều biến động nhưng hết Quý I/2016, Manulife vẫn về đích với vị trí số 3

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm Việt Nam 3 tháng đầu năm 2016 tiếp tục tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 18.273,9 tỷ đồng, tăng 26,02% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 9.421,9 tỷ đồng và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 8.852 tỷ đồng.

 thebank_image_1_min_1463737466

Thị phần doanh phí bảo hiểm khai thác mới 3 tháng đầu năm 2016

Riêng về thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững với doanh thu khai thác mới đạt hơn 3.338 tỷ đồng, tăng 60,08% so với cùng kỳ. Đây là tốc độ tăng trưởng cao dù mới chỉ 3 tháng đầu năm, cho thấy nỗ lực của cơ quan quản lý và của chính doanh nghiệp bảo hiểm trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới, thu hút ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Trong tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 45,54%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 41,31%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,4%...

Đặc biệt, thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm trong top 5 có sự xáo trộn nhẹ. Cụ thể, Bảo Việt Nhân Thọ đã vượt qua vị trí số 1 cuối năm 2015 của Prudential, vươn lên dẫn đầu thị trường, với 20,6% thị phần, Prudential lùi lại vị trí thứ hai với 20,2% thị phần.

Manulife vẫn về đích với vị trí thứ 3 chiếm 12,36% thị phần, tiếp theo là AIA với 11,43% thị phần, Dai-ichi 10,27% thị phần, PVI Sun Life 10,07% thị phần, Generali 5,29% thị phần …

Hết quý I/2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 9.421,9 tỷ đồng, tăng 35,41% so với cùng kỳ; số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) ước đạt 5.767.115 hợp đồng.

Theo Thời báo tài chính


No comments