Breaking News

Trở thành chuyên gia Định phí Bảo hiểm còn khó hơn "lên giời"

Dù mức thu nhập "khủng " nhưng ở Việt Nam, trở thành Chuyên gia Định phí Bảo hiểm (Actuary) để định giá sản phẩm bảo hiểm còn khó hơn "lên giời".

Chuyên gia về Định phí Bảo hiểm - Actuary là những người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro. Những chuyên gia phải sử dụng nhuần nhuyễn các mô hình toán học, lý thuyết xác suất thống kê và tài chính để nghiên cứu, tính toán rủi ro.

Nhiệm vụ chính của Actuary trong công ty bảo hiểm là định giá các sản phẩm bảo hiểm, tính toán khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm và tính toán dự phòng cho các hoạt động bảo hiểm. Ngoài ra còn tham mưu chiến lược, tư vấn đầu tư tài cho công ty. 

thebank_trothanhchuyengiadinhphibaohiemmin_1463467804

Chuyên gia Định phí Bảo hiểm

Chính vì thế Chuyên gia Định phí Bảo hiểm có vai tròvà vị trí rất quan trọng trong một công ty. Bởi các đánh giá, kiến nghị của họ dựa trên cở sở tính toán chính xác, khoa học và là khung sườn cho việc ra quyết định chiến lược của công ty.

Chuyên gia Định phí Bảo hiểm tham gia thiết kế các sản phẩm bảo hiểm và là người chịu trách nhiệm chính cho những sản phẩm mình đã tạo ra. Chuyên gia Định phí Bảo hiểm sẽ dựa trên những cơ sở tính toán khoa học để định giá cho sản phẩm vừa đảm bảo được quyền lợi khách hàng trong trường hợp có sự cố xảy ra với người mua bảo hiểm vừa đảm bảo được khả năng sinh lời của công ty bảo hiểm.

Các chuyên gia cũng phải tính toán làm sao để công ty đủ khả năng thanh toán các hợp đồng bảo hiểm cũng như đảm bảo mức dự phòng cho các hoạt động khác. Đây là những công việc rất cơ bản nhưng vô cùng quan trọng đối với hoạt động của một công ty bảo hiểm, cả 2 mảng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Tại các nước phát triển trên thế giới, Actuary được đánh giá một trong những nghề tốt nhất và có mức thu nhập khủng. Tuy nhiên ở Việt Nam, sự bùng nổ của thị trường tài chính trong những năm gần đây khiến nhu cầu về chuyên gia Định phí Bảo hiểm càng trở nên cấp thiết hơn. Bởi con đường trở thành một chuyên gia Định phí Bảo hiểm thực sự rất gian khó.

Vì là nghề phối hợp giữa toán học và kinh doanh, nên mức độ yêu cầu của nghề này rất cao so với các ứng viên của ngành nghề khác. Các ứng viên của nghề này không chỉ học rất giỏi về môn toán kết hợp với sự nhạy bén về kinh doanh, thị trường mà còn cần sự đam mê, kiên trì cộng với lòng quyết tâm rất lớn.

Ở các nước khác, các ứng viên sẽ lấy bằng Cử nhân Thống kê Bảo hiểm (Actuarial Science Bachelor degree), sau đó tham gia học và thi lấy bằng tại các hiệp hội trên thế giới như Hiệp Hội Actuary Mỹ (SOA), Canada (CIA), Úc (IAA), Anh (IOA)… bằng cách vượt qua những kỳ thi do các hiệp hội này tổ chức.

Tại Việt Nam, có duy nhất Học viện Tài chính và Bảo hiểm (I.S.F.A) - Học viện uy tín và lâu đời nhất đào tạo Actuary của Pháp - thuộc trường Đại học Claude Bernard Lyon 1, liên kết với các trường Đại học Hoa Sen tại TP. Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Quốc dân tại Hà Nội để đào tạo chuyên gia Định phí Bảo hiểm và Tài chính – Actuary. Với 2 năm học viên học tại Việt Nam và năm cuối học tại Pháp.

Sau khi lấy bằng đại học hay cử nhân chuyên ngành để chính thức trở thành một actuary, các ứng viên có thể tiếp tục tham gia thi lấy bằng của các hiệp hội trên.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

No comments