Breaking News

NGƯỜI ĐẠI LÝ BẢO HIỂM GIỎI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM ĐƯỢC TẤT CẢVới câu chuyện này, anh/chị và các bạn có thể chia sẻ với agency về chương trình “đại lý giới thiệu đại lý” của công ty. Thường thì đại lý không muốn giới thiệu người thân, hàng xóm, đồng nghiệp đi làm cùng vì sợ mất khách hàng J.TRỒNG BẮP GIỎI

Trong 1 lần người nông dân đạt giải thưởng về trồng bắp (khi mà mỗi năm ông ấy tham dự hội chợ của tiểu bang thì bắp của ông đều nhận được giải thưởng là 1 ruy băng màu xanh). Có nhà báo phỏng vấn ông nhằm biết được một vài bí quyết trồng bắp giỏi của ông. Phóng viên khám phá ra rằng người nông dân ấy thường chia sẻ giống bắp của mình cho những hàng xóm của ông.

“ Làm sao mà ngài lại có thể chia sẻ những giống bắp tốt nhất của mình cho hàng xóm khi họ sẽ là đối thủ cạnh tranh với ngài hàng năm?”, tay nhà báo hỏi.

“Tại sao không”, người nông dân đáp, “cậu không biết sao? Gió sẽ đưa phấn hoa từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác. Nếu hàng xóm của tôi trồng lọai bắp xấu, sự thụ phấn chéo sẽ làm hỏng vườn bắp của tôi. Nếu tối muốn có vườn bắp tốt, tôi phải giúp những hàng xóm của tôi trồng giống bắp tốt”.

Tay nhà báo đã nhận ra nhiều điều về sự liên kết trong cuộc sống. Bắp của người nông dân này không thể tốt nếu những người hàng xóm trồng giống bắp không tốt.

Vì vậy, trong cuộc sống của chúng ta. Bạn muốn sống trong hòa bình bạn phải giúp hàng xóm sống trong hòa bình. Ai muốn có cuộc sống tốt phải giúp cho người khác có cuộc sống tốt, vì giá trị của cuộc sống phải được đo bằng cái ta đạt được. Và ai muốn có cuộc sống hạnh phúc thì phải giúp người khác có được hạnh phúc, vì hạnh phúc của mỗi người được gắn liền với nhau.


Bài học cho chúng ta là: Nếu chung ta muốn có vườn bắp tốt, chúng ta phải giúp hàng xóm có được vườn bắp tốt.