Breaking News

Năm 2015, Hanwha Life Việt Nam báo lỗ hơn 526 tỷ đồng


Công ty TNHH bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life) cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2015 lên đến 710,6 tỷ đồng, tăng trưởng 59% nhưng lợi nhuận sau thuế âm hơn 526 tỷ đồng.

Theo Hanwha Life, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2015 tăng trưởng mạnh, đạt 710,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu khai thác mới tăng 37%. 

Tuy nhiên, tổng chi phí lên tới 1.535 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2014, nên lợi nhuận sau thuế âm hơn 526 tỷ đồng, tăng thêm 360 tỷ đồng so với khoản lỗ hơn 166,9 tỷ đồng trong năm 2014.

Mặc dù vậy, với việc tăng dự phòng hơn 100% với hơn 500 tỷ đồng (đưa tổng dự phòng nghiệp vụ năm 2015 lên con số 1.375 tỷ đồng), ngoài góp phần củng cố tình hình tài chính, Công ty cũng đảm bảo mọi quyền lợi cho chủ hợp đồng.

Kết thúc năm 2015, Công ty có vốn chủ sở hữu 730 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 2.275 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 1.900 tỷ đồng (thuộc nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có quy mô vốn lớn nhất thị trường tại Việt Nam).

Tính đến hết 31/12/2015, Hanwha Life Việt Nam có 55 điểm phục vụ khách hàng trong cả nước, bao gồm 3 chi nhánh, 16 văn phòng kinh doanh và 35 văn phòng tổng đại lý, bảo vệ gần 90.000 khách hàng sau hơn 7 năm hoạt động (từ năm 2009). Tổng số nhân viên trong Công ty là 238 người, tổng số đại lý bảo hiểm là 24.000 người.

Nguồn : tinnhanhchungkhoan.vn

No comments