Breaking News

Năm 2015, Great Eastern Việt Nam lỗ 61,5 tỷ đồng


Báo cáo tài chính sau kiểm toán Công ty TNHH Bảo hiểm Great Eastern Việt Nam (GVN) cho biết năm 2015, Công ty đạt tổng doanh thu 83,6 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bảo hiểm đạt 23,6 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính 51,7 tỷ đồng, phần còn lại 127,3 triệu là thu nhập từ hoạt động khác.
Năm 2015, Great Eastern Việt Nam lỗ 61,5 tỷ đồng
Với tổng chi phí hơn 145,2 tỷ đồng trong năm 2015, GVN tiếp tục lỗ 61,5 tỷ đồng sau gần 9 năm hiện diện tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Số lỗ này đã giảm gần 21 tỷ đồng so với năm 2014.  
Đánh giá về hoạt động của GVN, báo cáo của Ban điều hành cũng cho biết năm 2015, GVN vẫn tăng trưởng ổn định và đạt được những kết quả khởi sắc, thực hiện chiến lược định vị thương hiệu “Vì cuộc sống”, hướng đến mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và phồn thịnh hơn.
Đồng thời, GVN chú trọng xây dựng đại lý bảo hiểm bảo hiểm, phát triển các giải pháp bảo hiểm tối ưu và tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, năm 2015, GVN đã triển khai dịch vụ  thanh toán phí bảo hiểm qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, dịch vụ thu phí bảo hiểm tại nhà bằng thẻ cùng các chương trình tri ân khách hàng.