Breaking News

Năm 2015, Bảo hiểm AAA tiếp tục lỗ 28,6 tỷ đồng


(ĐTCK) Tin từ CTCP Bảo hiểm AAA (Bảo hiểm AAA), năm 2015, Công ty đạt 267 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, giảm 35,2% so với năm 2014.
Năm 2015, Bảo hiểm AAA tiếp tục lỗ 28,6 tỷ đồng
Theo Bảo hiểm AAA, doanh thu phí bảo hiểm giảm trong năm qua nằm trong chiến lược của Công ty về ngưng khai thác các sản phẩm có chi phí cao, không có khả năng tái tục như dòng bảo hiểm dư nợ tín dụng cá nhân; thay vào đó tập trung vào phát triển các sản phẩm có tính bền vững, chi phí khai thác hợp lý và mang lại giá trị cho khách hàng.
Để phục vụ khách hàng, kiểm soát tài chính hiệu quả hơn, năm 2015, Công ty đã áp dụng mô hình hoạt động tập trung trong lĩnh vực tài chính, nghiệp vụ và bồi thường.
Năm 2016,  ngoài cơ cấu bộ máy hoạt động, Công ty sẽ phát triển kênh phân phối và tái cấu trúc mạng lưới chi nhánh hoạt động thực sự hiệu quả, phát triển sản phẩm mới.
Về lợi nhuận, năm 2015, số lỗ của Công ty đã giảm 45,5% so với năm 2014, còn lỗ sau thuế 28,6 tỷ đồng. Năm 2014, Công ty lỗ hơn 52,2 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2015, Tập đoàn bảo hiểm phi nhân thọ Úc (AIG) nắm cổ phần chi phối 63,17% vốn điều lệ tại Bảo hiểm AAA. Trong khi đó, Bảo hiểm AAA cũng nắm trên 50% vốn tại 2 công ty là CTCP Bất động sản An Giang và CTCP Giải pháp công nghệ thông tin tài chính Thiên Lãng.