Breaking News

Bảo hiểm có tác động không nhỏ đến việc hoàn thiện hệ thống chính sáchtài chính và cân đối tài khóa trong dài hạn

Dịch vụ bảo hiểm là một trong những lĩnh vực thuộc ngành Tài chính có tầm quan trọng không nhỏ đến việc hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính và cân đối tài khóa trong dài hạn.

Mới đây, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Công tác đối ngoại và hội nhập Quốc tế tại Hải phòng. Tham dự và chủ trì Hội nghị có thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước cùng các đơn vị chức năng thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
 thebank_thitruongbaohiemmin_1459496457
Thứ trưởng Trương Chí Trung phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị thứ trưởng Trương Chí Trung cho biết: 
Trong thời gian qua, trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng như hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu và một loạt các hiệp định Song phương và đa phương khác. Đây là những nền tảng quan trọng để Việt Nam có thể tham gia vào sân chơi chung của kinh tế khu vực và toàn cầu.
Trong đó, nhiều lĩnh vực thuộc ngành Tài chính đã đưa vào cam kết và phải được triển khai thực hiện nghiêm túc như: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuận lợi hóa thương mại và hải quan, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế. Những nội dung này có tác động không nhỏ đến yêu cầu hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính cũng như cân đối tài khóa trong dài hạn.
Mặc dù vậy, việc ký kết hiệp định mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ hội nhập quốc tế trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức. Công tác triển khai các cam kết hội nhập đòi hỏi những nỗ lực đồng bộ từ các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh những cam kết cắt giảm thuế quan đối với thương mại hàng hóa, dỡ bỏ các rào cản đối với thương mại dịch vụ, ta còn phải điều chỉnh hàng loạt các quy định hiện hành để phù hợp với các điều khoản cam kết.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hội nhập trong tình hình mới, Thứ trưởng Trương Chí Trung quán triệt 6 nhiệm vụ trọng tâm hội nhập trong lĩnh vực tài chính  là: Thống nhất nhận thức trong toàn Ngành về yêu cầu và thách thức của hội nhập; xây dựng lộ trình thực hiện cam kết; theo dõi, đánh giá tác động; triển khai Chỉ thị và Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ về dịnh hướng hội nhập; đẩy mạnh tuyên truyền và đào tạo, tăng cường năng lực cán bộ.
Đây là những nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện ngay trong năm  để tạo nền tảng cho việc triển khai công tác hội nhập trong những năm tiếp theo.
... Các đại biểu cho rằng, đây là những nhiệm vụ trọng tâm không chỉ năm mà trong các năm tiếp theo nhằm hoàn thiện thể chế tài chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm; tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.
Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

No comments