(ĐTCK) AIA Việt Nam vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 43%, trong đó phí khai thác mới tăng 55% so với năm 2014.
Ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam cho biết, kết quả ấn tượng có được là nhờ tập trung thực hiện chiến lược đại lý ngoại hạng, mở rộng các mô hình phân phối qua đại lý mang tính sáng tạo và độc đáo tại thị trường Việt Nam, cũng như đa dạng hóa sản phẩm và phát triển mạng lưới hợp tác kinh doanh, đặc biệt với các ngân hàng đối tác.
“Chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường trong việc mang đến những giải pháp đột phá cho khách hàng và lực lượng đại lý. Chúng tôi rất lạc quan về tương lại và sẽ không ngừng nỗ lực tạo nên những khác biệt thiết thực cho cuộc sống của người dân Việt Nam”, ông Wayne Besant nhấn mạnh.
Tính đến hết năm 2015, tổng tài sản của AIA Việt nam đạt 8.306 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2014; vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 là 1.324 tỷ đồng, tỷ lệ biên khả năng thanh toán là 167%.
Sau 16 năm hoạt động, AIA Việt Nam đã thiết lập được mạng lưới hơn 130 văn phòng giao dịch trên toàn quốc. Tính đến cuối tháng 3/2016, AIA Việt Nam đã chi trả hơn 2.100 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 310.000 trường hợp.