Breaking News

Thời gian cân nhắc khi mua bảo hiểm nhân thọ là gì?


Với mọi chương trình bảo hiểm nhân thọ, trong thời gian cân nhắc, Quý khách có quyền xem xét lại hợp đồng và quyết định liệu chương trình bảo hiểm có thực sự đáp ứng nhu cầu của mình không.
Thời gian cân nhắc: Trong vòng 21 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tham gia Bảo hiểm. Trong thời gian cân nhắc này, nếu Quý khách hủy quyết định tham gia bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà Quý khách đã nộp, sau khi trừ đi các chi phí khám nghiệm y khoa (nếu có), chi phí thẩm định và chi phí phát hành hợp đồng.