Ảnh Internet
(ĐTCK) Tại cuộc họp báo chuyên đề về bảo hiểm, do Bộ Tài chính tổ chức ngày 29/3, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, hết năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm hưu trí đạt 278,8 tỷ đồng. 
Mức này tương đối khiêm tốn, vì chiếm khoảng 2% doanh thu khai thác mới của phí bảo hiểm nhân thọ trong năm qua. Hầu hết khoản phí thu được này đều tập trung đầu tư vào các tài sản dài hạn, nhất là trái phiếu chính phủ. Trên cơ sở các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí ngặt nghèo, đến nay, Bộ Tài chính đã cấp phép cho 6 công ty bảo hiểm triển khai sản phẩm hưu trí.
Liên quan đến việc triển khai sản phẩm này có chồng chéo với quỹ hưu trí tự nguyện, mà Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế lên Chính phủ, ông Tuấn khẳng định không chồng chéo, nhưng cả hai sản phẩm này đều đảm bảo quyền lợi về hưu lâu dài cho người lao động. Phương thức triển khai hai sản phẩm này khác nhau.