Breaking News

Thị trường bảo hiểm 2016: Nhiều gam màu sáng

Năm 2016, nền kinh tế nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng được dự báo sẽ có nhiều gam màu sáng khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đó là một trong những đánh giá của các CEO bảo hiểm mà ĐTCK ghi nhận nhân dịp đầu Xuân Bính Thân.
Thị trường bảo hiểm 2016: Nhiều gam màu sáng

Nâng cao chất lượng dịch vụ trên nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến

Ông Phan Kim Bằng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 
Năm 2015, Bảo hiểm Bảo Việt đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra.

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2015 đạt 6.934 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 5.928 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7%; tỷ lệ bồi thường trên phí bảo hiểm gốc đã được kiểm soát tốt, giảm 5,2% so với năm 2014.

Năm 2016,  Bảo hiểm Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.306 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc là 6.932 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, triển khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung trong quản lý nghiệp vụ, giải quyết bồi thường, đổi mới công tác quản trị và mô hình tổ chức góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyên môn hóa các công ty thành viên theo hướng tập trung vào bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến…

Thách thức sẽ trở thành cơ hội nếu biết vận dụng

Ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo Minh
 
Năm 2016, nền kinh tế nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng được dự báo sẽ có nhiều gam màu sáng khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Cơ hội và thách thức cùng song hành, nhưng nếu biết vận dụng thì thách thức sẽ trở thành cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp.

2016 cũng là năm bản lề của Bảo Minh trong công cuộc thực hiện “Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020” với mục tiêu “Đổi mới – Hiệu quả – Tăng trưởng”. Bảo Minh sẽ tiếp tục đổi mới cả bên trong và bên ngoài. Bên trong sẽ đổi mới về trình độ, năng lực cán bộ, mô hình tổ chức kinh doanh, tư duy công tác… Bên ngoài sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ cao nhất nhằm hướng đến thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

Năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với nỗ lực và quyết tâm cao trên toàn hệ thống, Bảo Minh đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 3.179 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch 1,6% và tăng trưởng 9,2% so với năm 2014. Số lượng công ty thành viên hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuân tăng cao nhất so với các năm qua. Cũng trong năm 2015, Bảo Minh giữ vững vị trí Top 3 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam với thị phần chiếm gần 9%.

Tiếp tục tăng trưởng ổn định

Ông Stanlee Lee,Tổng giám đốc Cathay Life Việt Nam
 
Năm 2016, ngành bảo hiểm nhân thọ sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định và dự đoán sẽ còn tốt hơn năm 2015 do nhận thức và thu nhập của người dân Việt Nam đã và đang tăng trưởng ấn tượng. 2016 cũng sẽ là năm khởi sắc của kênh bảo hiểm-ngân hàng với sự tham gia của nhiều ngân hàng và công ty bảo hiểm kết hợp với nhau trên nhiều hình thức và quy mô. Cathay Life Việt Nam đã có sự chuẩn bị để bắt kịp xu thế này dù mới gia nhập thị trường được 8 năm và còn rất trẻ so với các công ty cùng ngành khác.

Năm 2015, Công ty đạt tổng doanh thu 205,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gần 87 tỷ đồng, gần 10.000 hợp đồng mới và cho ra đời 5 sản phẩm mới.

Bảo hiểm nhân thọ còn tiềm năng

Ông Wilf Blackburn, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam
 
Năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục được đánh giá là tiềm năng, khi mà tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ còn chưa cao, cho dù toàn thị trường (từ các nhà chức trách đến doanh nghiệp bảo hiểm) đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua.

Để thị trường phát triển hơn nữa, Prudential Việt Nam (doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm tại Việt Nam) đang đầu tư lớn cho đội ngũ nhân viên, đầu tư mạnh cho công nghệ thông tin nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Trong năm 2015, các dịch vụ mới liên tiếp được đưa ra như chương trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 phút, tổng đài phục vụ khách hàng miễn cước hoạt động 24/7, mạng lưới bệnh viện liên kết lớn nhất Việt Nam với 100 bệnh viện…

No comments