Breaking News

Đào tạo bảo hiểm năm 2016 có gì mới?

Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015 đã có sự tăng trưởng mạnh, song việc đào tạo bảo hiểm lại chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường. Công tác đào tạo này cần những gì để cải thiện tình hình trong năm 2016?
Nỗ lực trong công tác đào tạo bảo hiểm góp phần bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm

Nỗ lực trong công tác đào tạo bảo hiểm góp phần bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm

Nhiều nỗ lực trong năm 2015

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (thuộc Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm- Bộ Tài chính), bà Nguyễn Thanh Nga, Giám đốc Trung tâm cho biết, công tác đào tạo bảo hiểm tại Trung tâm đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng đủ yêu cầu của pháp luật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường.

“Năm 2015, Trung tâm đã tổ chức được 32 lớp đào tạo cho thị trường, bao gồm: các khóa cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ, cơ bản cho đại lý bảo hiểm (ĐLBH), các khóa chuyên sâu về bảo hiểm phi nhân thọ, khóa đào tạo về tiếng Anh chuyên ngành bảo hiểm, luyện thi 2 tín chỉ chương trình actuary với tổng cộng 1.464 lượt học viên tham dự. Các khóa đào tạo này cũng mở rộng phạm vi đào tạo cả lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ, tập trung vào các lớp chuyên sâu về nghiệp vụ bảo hiểm, kể cả những lĩnh vực đặc thù có tính chuyên môn cao như actuary để góp phần bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng đủ yêu cầu của pháp luật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường”, bà Nga nói.

Tổng doanh thu của thị trường bảo hiểm năm 2015 ước đạt 81.636 tỷ đồng, chiếm khoảng 2% GDP, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 68.024 tỷ đồng, tăng 21,34%, mức tăng cao nhất giai đoạn 2011-2015. 

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã tổ chức các cuộc thi dành cho ĐLBH phù hợp với những thay đổi của quy định pháp luật. Năm 2015, các quy định về đào tạo và thi đại lý bảo hiểm đã được điều chỉnh theo hướng tạo thế chủ động cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong công tác đào tạo đại lý. Chất lượng đào tạo/thi cấp chứng chỉ ĐLBH được nâng cao thông qua công tác tổ chức thi nghiêm túc và chuyên nghiệp. 

Việc mở rộng hình thức thi ĐLBH trực tuyến tập trung cũng góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức thi ĐLBH, từ đó mang lại kết quả thi nhanh, chính xác, giảm bớt thời gian, thủ tục cho DNBH và Trung tâm trong quá trình phê duyệt kết quả thi và cấp chứng chỉ ĐLBH.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ngoài xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, còn tham khảo kinh nghiệm của các nước để đưa ra các giải pháp có tính thực tiễn cao, phục vụ cho công tác quản lý, giám sát thị trường và xây dựng các giải pháp quản lý, giám sát mang tính chiến lược, dài hạn.

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác cũng được chú trọng, hình thành nên hệ thống liên kết các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, cung cấp nguồn giảng viên từ các trường đại học cho Trung tâm, hỗ trợ trong công tác nghiên cứu khoa học. Đặc biệt mối quan hệ hợp tác với các tổ chức đào tạo lớn trên thế giới như ANZIPP, IFOA sẽ giúp cho hoạt động đào tạo của Trung tâm tiến tới ổn định chất lượng đào tạo, phù hợp với thông lệ quốc tế, được thừa nhận rộng rãi.

Cũng theo bà Nga, năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch giai đoạn 2010-2015 của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2010-2020. Với những điều chỉnh của các văn bản pháp luật, việc tăng cường mở rộng hình thức thi trực tuyến tập trung, Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ “củng cố hệ thống ĐLBH thông qua kiểm soát chặt chẽ việc thi cấp chứng chỉ đào tạo”. 

Cục trưởng Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, ông Phùng Ngọc Khánh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2015, góp phần vào sự thành công chung của thị trường bảo hiểm, hoàn thành những mục tiêu và chỉ tiêu cơ bản chiến lược đề ra. 

Theo đó, tổng doanh thu của thị trường năm 2015 ước đạt 81.636 tỷ đồng, chiếm khoảng 2% GDP, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 68.024 tỷ đồng, tăng 21,34%, mức tăng cao nhất giai đoạn 2011-2015. 

Năm 2016, có gì mới?

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng các chuyên gia trong ngành bảo hiểm thừa nhận, công tác đào tạo bảo hiểm vẫn còn những hạn chế và chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường.

Với mục tiêu nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các DNBH, đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối sản phẩm, năm 2016, Trung tâm sẽ tập trung vào các phần việc như: đề xuất làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn của từng vị trí chức danh; ban hành các quy định nhằm chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực, chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra, xây dựng đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo ứng với từng tiêu chuẩn chuẩn chức danh. tổ chức các lớp đào tạo có chất lượng cao. 

Ngoài ra, cũng cần thực hiện công tác thi ĐLBH chuyên nghiệp hơn nữa, nâng cao chất lượng đại lý, giảm các thủ tục hành chính cho DNBH; tiếp tục mở rộng hình thức thi đại lý bảo hiểm trực tuyến tập trung, đi đôi với đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.   

No comments