Breaking News

Prudential Việt Nam trao tặng 7.000 thẻ bảo hiểm y tế

Prudential Việt Nam vừa triển khai chương trình trao tặng 7.000 thẻ bảo hiểm y tế với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng cho các hộ cận nghèo.

Prudential Việt Nam trao tặng 7.000 thẻ bảo hiểm y tế

Hai tấm séc đầu tiên đã được trao tại TP. HCM có trị giá 123.703.200 đồng và 124.075.800 đồng. Số tiền này sẽ dành mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo tại huyện Đầm Dơi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau và huyện Lộc Ninh, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Dự kiến, từ nay đến hết tháng 1/2016, Prudential sẽ lần lượt trao thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo tại 9 địa phương khác.

No comments