Breaking News

Năm 2015, doanh thu toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 21,9%

Đó là chia sẻ của ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)  trong vai trò chủ trì Hội thảo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp bảo hiểm, hướng tới các chuẩn mực quốc tế” do EY Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm tổ chức hôm 14/12.
Năm 2015, doanh thu toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 21,9%

Cụ thể, ông Khánh cho biết,  năm 2015, dự kiến tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 68.374 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2014. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.374 tỷ đồng, tăng 14% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 37.000 tỷ đồng, tăng 29.5% so với năm 2014.    

Tính riêng khối bảo hiểm phi nhân thọ, hiện có 29  doanh nghiệp và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân trên 11%/năm, ước đạt 31.374 tỷ đồng năm 2015. 

Ông Khánh cũng cho biết, trong những năm qua, Cục đã xây dựng và triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, phát triển nhiều sản phẩm mới giúp cho thị trường phát triển ổn định và tăng trưởng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, trong đó những tồn tại về mặt quản trị doanh nghiệp làm ảnh hưởng nhất định đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và thị trường cần phải thực hiện cơ cấu lại. 

Với mục tiêu chia sẻ về các kinh nghiệm quốc tế, giúp nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam để có thể sẵn sàng đối điện với những thách thức có thể nảy sinh, tiến tới các chuẩn mực quốc tế, chủ đề của cuộc hội thảo lần này cũng được ông Khánh cho là khá thiết thực. Qua đó, cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm có thể tìm ra những giải pháp hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro, để cùng xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam bền vững.

Hiện thị trường bảo hiểm Việt Nam có 61 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm với 752 chi nhánh, 852 văn phòng đại diện và trên 350.000 nhân viên đại lý. 

Đồng quan điểm, ông Saman  Bandara, Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách ngành bảo hiểm và kế toán pháp lý  EY Việt Nam cũng cho rằng, thị trường bảo hiểm Việt hiện không còn non trẻ, thị trường cũng đang tăng trưởng nhanh và các rủi ro cũng tăng theo. Đó cũng chính là lý do mà các nhà bảo hiểm phải tăng cường quản trị rủi ro (ERM). 

Tại hội thảo, các bên cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như chia sẻ những giải pháp nâng cao công tác quản trị trong doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và các sáng kiến cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ của các công ty bảo hiểm nhằm giúp các công ty bảo hiểm Việt Nam sẵn sàng đương đầu với các thách thức nảy sinh.


No comments