Breaking News

Bác nông dân và con cò


BÁC NÔNG DÂN VÀ CON CÒ 🐧🐦

Một con cò tính tình hiền lành chất phác nghe theo lời rủ rê của một bầy ngỗng trời phá phách đến một cánh đồng lúa mới cấy.Nhưng rốt cuộc cả bầy sa vào bẫy lưới của bác nông dân. Cò bèn năn nỉ bác nông dân: “Xin bác thả cháu ra.Cháu thuộc họ nhà cò xưa nay vốn lương thiện,là loài chim có tính tốt.Hơn nữa,cháu đâu có biết lũ ngỗng đi phá lúa của bác.”
“Mi có thể là loài chim rất tốt,” bác nông dân bảo,“nhưng ta bắt mi cùng với lũ ngỗng ăn cướp nên mi phải chịu chung hình phạt với chúng.”
--
★ Người ta nhìn bạn bè của bạn để đánh giá bạn.
(Ngụ ngôn Aesop)

No comments