Breaking News

8 câu hỏi thường gặp về bảo hiểm thai sản

8 câu hỏi thường gặp về bảo hiểm thai sản

Bảo hiểm thai sản có giới hạn tiền phòng hay không? Nếu tôi chọn dịch vụ sinh trọn gói ở bệnh viện thì bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?


1. Có gói bảo hiểm có luôn quyền lợi bảo hiểm chi phí khám thai định kỳ thì có gói nào hay không?
Hiện tại trên thị trường có duy nhất gói bảo hiểm của Liberty có chi trả cho chi phí khám thai định kỳ nhưng đối tượng được tham gia là công ty trên 10 người và trong đó nhiều nhất có 5 người tham gia quyền lợi bổ sung thai sản. Hoặc với công ty có số lượng tham gia trên 100 người.
2. Nếu tôi chọn dịch vụ sinh trọn gói ở bệnh viện thì bảo hiểm bồi thường bao nhiêu?
Bảo hiểm sẽ bồi thường những chi phí từ lúc khách hàng nằm viện sanh đến lúc ra viện và không bồi thường chi phí khám thi định kỳ, chi phí yêu cầu riêng của khách hàng mà không phải được chỉ định của bác sĩ, chi phí người thân, chi phí em bé.
Riêng Prevoir khi khách hàng vẫn được hỗ trợ chi phí em bé trong vòng 5 ngày sau sinh (không bao gồm chi phí chích ngừa), hoặc Bảo Việt khi tham gia gói bảo hiểm Công ty trên 50 người vẫn được hỗ trợ chi phí cho em bé.
những câu hỏi thường gặp về bảo hiểm thai sản
Những câu hỏi thường gặp về bảo hiểm thai sản
3. Bảo hiểm thai sản có giới hạn tiền phòng hay không?
Các công ty bảo hiểm đều giới hạn loại phòng là phòng dịch vụ, không được nằm phòng VIP, riêng Prevoir thì quy định: khách hàng được nằm phòng tiêu chuẩn, nếu bệnh viện nơi bạn đều trị bệnh không có quy định về phòng tiêu chuẩn thì khách hàng sẽ nằm ở phòng dch vụ có giái thấp nhất tại bệnh viện, nếu khách hàng nằm ở phòng giá cao hơn sẽ bù chênh lệch so với phòng dicjh vụ có giá thấp nhất.
4. Quyền lợi bảo hiểm thai sản là mình được chi trả bao nhiêu và những chi phí nào không được bồi thường?
Quyền lợi thai sản Prevoir khách hàng được bồi thường 100% trong giới hạn quyền lợi tham gia, bao gồm các chi phí thai sản được bảo hiểm: tiền phòng ( phòng tiêu chuẩn hoặc phòng dịch vụ có giá thấp nhất), tiền ăn, tiền chăm sóc em bé, chi phí mổ ( sinh Mổ), các xét nghiệm, siêu âm... theo yêu cầu của bác sĩ 
Và không bảo hiểm những khoản như: các yêu cầu riêng của khách hàng như: may thẩm mỹ, gây tê sinh không đau, chi phí chích ngừa...
5. Thời gian chờ của bảo hiểm thai sản là như thế nào?
Là khoản thời gian mà khi khách hàng tham gia, khách hàng chưa được hưởng quyền lợi trong thời gian này
Ví dụ: Thời gian chờ thai sản 280 ngày có nghĩa là từ ngày có hiệu lực bảo hiểm đầu tiên đến ngày thứ 280, khách hàng sinh sẽ không được bồi thường, từ ngày 281 đến ngày thứ 365 khách hàng sinh sẽ được bồi thường.
Trong trường hợp hết hạn hợp đồng mà khách hàng đang mang thai, khách hàng có thể tham gia tái tục năm tiếp theo để tiếp tục được bảo vệ và hưởng quyền lợi sức khỏe - thai sản. 
6. Nếu năm đầu tôi đang mang thai mà chưa sanh thì hết hiệu lực hợp đồng, tôi có được bồi thường khi tôi sanh hay không?
Trường hợp này, trước khi hết hạn hợp đồng bảo hiểm 7- 15 ngày, công ty bảo hiểm sẽ thông báo trước đến khách hàng qua mail và điện thoại về việc có gia hạn (tái tục) hợp đồng bảo hiểm hay không. Nếu khách hàng gia hạn và đóng phí tái tục thì vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Năm thứ hai tái tục, công ty bảo hiểm sẽ bỏ thời gian chờ bảo hiểm nên khách hàng sanh lúc nào trong thời gian hiệu lực năm thứ hai cũng được bồi thường.
7. Nếu đi sinh ngoài danh sách bệnh viện bảo lãnh thì tôi có được hưởng quyền lợi thai sản không?
Ưu điểm của sản phẩm bảo hiểm sức khỏe – thai sản này khi khách hàng tham gia,khách hàng có thể tự do lựa chọn các cơ sở phòng khám – bệnh viện hợp pháp để sử dụng dịch vụ. Nếu khách hàng sử dụng hệ thống bệnh viện đã được liên kết thì sẽ được bảo lãnh viện phí. 
Nếu khách hàng lựa chọn các bệnh viện, phòng khám ngoài danh sách:
  • Khách hàng chọn bệnh viện phù hợp với nhu cầu của mình
  • Đến sinh, thanh toán chi phí đầy đủ cho bệnh viện
  • Trước khi xuất viện ra về, khách hàng lưu ý báo cho bệnh viện thông tin mình sẽ gửi hồ sơ về bảo hiểm để được bồi thường, yêu cầu bệnh viện xuất đầy đủ chứng từ lúc nằm viện (hướng dẫn chứng từ trong mục “ Bồi thường”) 
  • Báo về hotline bồi thường của Thegioibaohiem.vn, công ty có đội ngũ hỗ trợ bồi thường và nhận hồ sơ tận nhà của khách hàng. 
  • Công ty giải quyết hồ sơ và tiến hành bồi thường bằng cách chuyển khoản cho khách hàng khi đầy đủ chứng từ và thời gian chờ thai sản.
8. Bảo lãnh viện phí là sao?
Khi có chỉ định nhập viện điều trị nội trú, thai sản của bác sĩ, trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhập viện khách hàng xuất trình thẻ bảo hiểm và chứng minh nhân dân tại quầy bảo hiểm của bệnh viện để làm thủ tục bảo lãnh viện phí.
Khách hàng không phải thanh toán những chi phí điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm.
Khách hàng sẽ được yêu cầu đóng tạm ứng một số tiền khoảng 2 – 3 triệu đồng. Số tiền tạm ứng trên sẽ được hoàn trả khi xuất viện sau khi được cơ quan bảo hiểm đồng ý bảo lãnh các chi phí phát sinh trong quá trình nằm điều trị tại bệnh viện