Breaking News

Những câu hỏi thường gặp về Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Việt

Có bắt buộc phải khám sức khỏe trước khi tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện Bảo Việt không? Có các hình thức tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện nào?...
1. Những ai có thể tham gia bảo hiểm Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện của Bảo Việt?
Người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống học tập và làm việc tại Việt Nam, từ 12 tháng tuổi đến 65 tuổi vào thời điểm tham gia bảo hiểm nếu tham gia lần đầu tiên (căn cứ theo ngày sinh nhật). Căn cứ vào thông tin tổn thất Hợp đồng trước đó, Bảo Việt sẽ xem xét có chấp nhận bảo hiểm cho thời hạn tiếp theo hay không
Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:
  • Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong
  • Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%
  • Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.
Trẻ em từ 12 tháng tuổi đến dưới 18 tuổi không được tham gia với tư cách độc lập mà phải tham gia cùng với Bố/ Mẹ là Người được bảo hiểm (NĐBH), với tư cách Người phụ thuộc của NĐBH hoặc tham gia cùng với Người giám hộ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Việt
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện của Bảo Việt
2. Có bắt buộc phải khám sức khỏe trước khi tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện không?
Thông thường bạn không phải trải qua bất kỳ cuộc kiểm tra sức khỏe nào vì phải thỏa mãn điều kiện về Đối tượng bảo hiểm, trừ những trường hợp đặc biệt khi Công ty bảo hiểm yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng sức khỏe phục vụ cho công tác cấp đơn một cách hợp lý.
3. Các hình thức tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện?
Có thể tham gia theo hình thức:
  • Bảo hiểm cho cá nhân, hoặc
  • Bảo hiểm cho các thành viên gia đình trong cùng hợp đồng.
4. Có bắt buộc các Người được bảo hiểm trong một hợp đồng phải tham gia cùng một chương trình bảo hiểm không?
Không bắt buộc. Bạn được tùy ý chọn chương trình bảo hiểm và quyền lợi bổ sung thích hợp cho từng Người được bảo hiểm trong lúc lấy báo giá và đăng ký.
Tuy nhiên, chương trình và các Quyền lợi bổ sung tham gia của Người phụ thuộc không được cao hơn chương trình và các Quyền lợi bổ sung của Người được bảo hiểm.
5. Có bắt buộc phải chọn Chương trình chính đồng hạng với các lựa chọn bổ sung không?
Không bắt buộc. Nhưng quyền lợi bổ sung phải cùng nhóm hoặc thuộc nhóm thấp hơn Nhóm chương trình chính.
6. Tôi chỉ mua Quyền lợi bảo hiểm bổ sung có được không?
Bạn phải tham gia Quyền lợi bảo hiểm chính thì bạn mới có thể lựa chọn thêm Quyền lợi bổ sung.
7. Mức phí bảo hiểm như thế nào? Có áp dụng phí theo độ tuổi không?
Là công ty dẫn đầu Việt Nam về bảo hiểm sức khỏe với sự am hiểu sâu sắc thị trường và nhu cầu khách hàng, Bảo Việt tự hào đem đến cho bạn và gia đình một sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe toàn diện nhưng với mức phí rất hợp lý.
Mức phí bảo hiểm sức khỏe được áp dụng đồng nhất cho tất cả khách hàng khi tham gia cùng một chương trình, không phụ thuộc vào độ tuổi Người được bảo hiểm.
Với một khoản tiết kiệm nho nhỏ chỉ vài ngàn đồng /ngày là bạn đã có thể bảo vệ mình và gia đình trước những biến động về tài chính khi có những rủi ro xấu xảy ra
Bảo hiểm Bảo Việt có thể điều chỉnh Phí tại thời điểm tái tục, tùy thuộc vào tỷ lệ bồi thường và các tiêu chí khác.
8. Phí bảo hiểm có phụ thuộc vào nghề nghiệp của tôi không?
Những Người được bảo hiểm thuộc các ngành nghề khác nhau đều được áp dụng một mức phí giống nhau nếu tham gia cùng một chương trình bảo hiểm.
9. Tôi có quyền lựa chọn lại chương trình tham gia để nâng cấp hợp đồng của mình chứ?
Việc thay đổi chương trình tham gia chỉ được cho phép thực hiện khi tái tục hợp đồng. Còn trong năm bảo hiểm của hợp đồng, mức tham gia bảo hiểm phải được giữ nguyên. Trong trường hợp có tăng mức tham gia bảo hiểm khi tái tục hợp đồng thì phần trách nhiệm vượt quá vẫn áp dụng thời gian chờ, NĐBH chỉ được hưởng quyền lợi theo Mức trách nhiệm cũ mà không áp dụng thời gian chờ.
10. Phạm vi bảo hiểm được áp dụng như thế nào?
Các chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện có phạm vi bảo hiểm chuẩn là Việt Nam. Tuy nhiên, có cho phép mở rộng phạm vi bảo hiểm sang các nước Châu Á hay các nước khác trên Toàn cầu nếu bạn tham gia chương trình Bạch Kim và đóng thêm 25% hay 50% phí bảo hiểm tương ứng.