Breaking News

Bảo hiểm nhân thọ - Quỹ hưu trí & công cụ bảo vệ gia đình

Sự hữu ích của bảo hiểm nhân thọ ngày càng được nhận thức rõ trong xã hội hiện đại, bài viết này chúng tôi sẽ làm rõ thêm vai trò của BHNT ở khía cạnh Thu nhập khi về già và bảo vệ gia đình.
Thu nhập khi về hưu.
Khi Khách hàng tiềm năng lưỡng lự trong việc tích luỹ 2 triệu đến 3 triệu đồng mỗi năm để cung cấp cho họ một khoản thu nhập là 1 triệu đồng mỗi tháng khi về hưu mà họ muốn có cho riêng họ mà họ nói:đấy là một hợp đồng cho người giàu thì họ đang tự lừa dối mình. Đây chính là quyền để tiếp tục cuộc sống khi không còn làm việc mà chi phí lại rất cao. Chi phí cho cuộc sống khi về hưu có thể không bao giờ trốn tránh được. Nếu người nào không cung cấp đủ quỹ để cho phép họ nghỉ ngơi khi về hưu, thì họ vẫn phải trả tiền, từng đồng một, bằng sức lao động của họ trong những năm sau đó. Và thường những đồng tiền kiếm được trong tất cả những khoản tiền cho cuộc sống là những đồng tiền kiếm được sau một thời gian trải nghiệm cuộc sống.
Cách khó khăn nhất của việc trả tiền cho tuổi hưu của mình là phải trải qua nỗi đau khổ của việc nhận từ thiện. Hoặc là nhận tài trợ dưới hình thức bảo trợ xã hội, hoặc phụ thuộc vào con cái của mình... nó vẫn rất đau lòng. Nhưng thêm vào đó, có một sự so sánh toán học.
Lúc tuổi già, một người đầu tư vốn chỉ ở mức 50 ngàn đồng, sẽ cần một khoản tích lũy lên đến 160 triệu đồng nếu muốn có thu nhập hàng tháng là 1 triệu đồng để duy trì cuộc sống khi không còn làm việc.
Hợp đồng BHNT có thể cung cấp cho chính người này quyền sống sau khi về hưu khoảng một nửa số vốn - thâm chí ít hơn 70 triệu đồng để có mức thu nhập là 1 triệu đồng hàng tháng. Thêm nữa, số vốn này có thể được trả bằng số tiền trả dần hàng tháng.
Những điều khoản BNHT dễ dàng hơn phải không?. Luôn luôn là như vậy.
Sự bảo vệ gia đình. 
Điều khoản này không đủ rõ ràng đối với những Khách hàng tiềm năng. Họ thích giả định rằng họ có một sự chọn lựa là liệu có cần tham gia BHNT hay không.Tuy nhiên chi phí cuộc sống vẫn tiếp tục cho những người phụ thuộc, và chắc chắn cần cho những người trụ cột sau khi nghỉ hưu. Chi phí là không thể tránh khỏi giống như thuế thừa kế và thuế bất động sản, hay quỹ chi phí kéo dài,hay quỹ giáo dục.... Miễn là cuộc sống vẫn tiếp tục, không có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi những chi phí của cuộc sống, mặc dù có nhiều cách để trả cho những chi phí đó.
Những người còn sống trong những gia đình có người trụ cột không tham gia đủ BHNT có thể nhanh chóng nói với bạn rằng những điều khoản của BHNT dễ dàng như thế nào. Họ biết rằng họ đang trả cho những quyền lợi của BHNT một cách khó khăn – bằng cách làm việc trong nhưng tháng năm dài để cung cấp chi phí cuộc sống cho chính họ.
Họ có thể trả 100% số tiền họ kiếm được cho những quyền lợi này nhưng họ đã không làm thế và kiếm được 100% số tiền cho chính họ. Nhưng những quyền lợi này lẽ ra đã có thể được trả dần theo số tiền hàng năm chỉ với một tỷ lệ ít ỏi là 5 hoặc 10% trên tổng thu nhập.
Sự so sánh được minh hoạ tốt nhất khi chúng ta thảo luận một khoản phí hàng năm vào khoảng 2.6triệu đồng cho một hợp đồng BHNT thông thường mệnh giá 100 triệu đồng bao gồm sản phẩm bổ sung hỗ trợ viện phí. Số tiền 2.6 triệu đồng phí có thể là một rào cản đối với những khách hàng tiềm năng có một tầm nhìn ngắn hạn. Nhưng khi bạn lưu ý rằng Khách hàng tiềm năng đang trả 2.6 triệu đồng không phải cho một hợp đồng mà là để cung cấp một nơi nào đó giữa 10.000.000đ và 100.000.000 đồng giá trị thực phẩm, quần áo, và chổ ở, bạn đã đánh trúng trọng tâm của vấn đề. Thực phẩm, quần áo và nhà của đều phải tốn tiền chứ không phải là hợp đồng BHNT đắt đỏ. Một ngưòi có thể làm nhẹ bớt trách nhiệm của cuộc sống thông qua những điều khoản dễ dàng của BHNT.
Có một chi phí kèm theo mỗi giờ mà một cá nhân còn sống trên trái đất. Từ đó cho thấy việc chi tiêu là không thể tránh khỏi. Những điều khoản của cuộc sống là khó khăn; nhưng những điều khoản của BHNT thì dễ dàng. Đây là một sự thật mà mỗi tư vấn bảo hiểm biết nhưng thường hay quên. Đấy là một sự thật mà khách hàng tiềm năng phải nhận thức được nhưng lại cố tình lảng tránh.
Sự thật mà một khi khi khách hàng tiềm năng hiểu đã một cách rõ ràng thì việc mua BHNT sẽ trở nên tự nhiên và hợp lý trong những lúc thuế cao và chi phí cuộc sống cao như là những điều khoản được quy định khác và tốt đẹp hơn. – và rằng, thực sự, làm cho khách hàng tiềm năng chào đón thậm chí một cách rất thân ái những điều khoản dễ dàng mà BHNT mang lại, vì những điều khoản dễ dàng này là cần nhất khi áp lực tài chính cấp thiết nhất.
Theo Hiệp hội nghiên cứu và tiếp thị BHNT Hoa Kỳ - LIMRA