Breaking News

Bảo hiểm nhân thọ là kênh đầu tư tài chính cá nhân phù hợp

Bảo hiểm nhân thọ được đánh giá là một kênh đầu tư phù hợp với việc tích lũy đầu tư tài chính cá nhân với yếu tố kiểm soát rủi ro tuyệt đối - theo TS. Lê Đăng Doanh.
Ngày 14/5/2015 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ VietinBank Aviva (VietinAviva) đồng tổ chức “Hội thảo Kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính cá nhân”.
Bảo hiểm nhân thọ là kênh đầu tư tài chính các nhân phù hợp
Bảo hiểm nhân thọ là kênh đầu tư tài chính các nhân phù hợp
Tại Hội thảo, TS. Lê Đăng Doanh chia sẻ, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã và đang quan tâm đến các kênh đầu tư tài chính như gửi tiết kiệm, mua vàng, mua bất động sản, mua cổ phiếu, ủy thác đầu tư, tham gia bảo hiểm có tính chất tích lũy và đầu tư… 
Tuy nhiên, việc tiếp cận và sử dụng các kênh đầu tư mới chỉ dừng lại ở một bộ phận nhà đầu tư nhưng lại chưa thực sự phát huy hết khả năng sinh lời của vốn nhàn rỗi. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là tâm lý e ngại rủi ro của không ít nhà đầu tư cá nhân.
Theo Ông Doanh, để đưa ra một quyết định đầu tư đúng đắn, mỗi nhà đầu tư cần phân tích đầy đủ các yếu tố; đa dạng hóa danh mục đầu tư để bảo toàn vốn và tối ưu hóa khả năng sinh lời của nguồn vốn nhàn rỗi.
“Các kênh đầu tư mới như chứng khoán, ủy thác đầu tư, bảo hiểm mang tính chất đầu tư… là những kênh có thể mang lại lợi suất mà nhà đầu tư có thể sử dụng linh hoạt và rất hiệu quả. Trong đó đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ được đánh giá là một lựa chọn đầu tư phù hợp với việc tích lũy đầu tư tài chính cá nhân với yếu tố kiểm soát rủi ro tuyệt đối", ông Doanh bày tỏ.
Bà Nguyễn Ngọc Trang, Tổng giám đốc VietinAvia chia sẻ: Trên thế giới, đặc biệt ở những thị trường phát triển, đầu tư vào bảo hiểm là một công cụ đầu tư khá phổ biến đối với cá nhân.