Breaking News

Tập đoàn Prudential lọt vào top 10 DN bảo hiểm hàng đầu thế giới

Theo Investopedia, website quốc tế hàng đầu chuyên về phân tích, đánh giá tài chính, kinh doanh và đầu tư thì Tập đoàn Prudential (Prudential plc) nằm trong danh sách 10 công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới. 

Các tiêu chí được Investopia làm căn cứ xây dựng danh sách các công ty đứng đầu thế giới là phí bảo hiểm, vốn, thu nhập, lợi nhuận, khu vực địa lý… Riêng danh sách này, Investopia công bố các công ty bảo hiểm có thu nhập lớn nhất toàn cầu.

Ở thị trường Việt Nam, Prudential Việt Nam liên tục dẫn đầu thị trường trong 11 năm qua, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của Tập đoàn Prudential và thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.  

No comments