CTCP PVI (mã PVI) cho biết, năm 2014, PVI tổng doanh thu gần 8.000 tỷ đồng.
Trong đó, ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm PVI (do PVI nắm 100% vốn) vẫn dẫn đầu doanh thu bảo hiểm gốc đạt hơn 6.000 tỷ đồng; dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về phí bảo hiểm và lãi nghiệp vụ; hệ thống bán lẻ của Bảo hiểm PVI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh (26%).
Còn ở mảng nhân thọ, PVI Sun Life (do PVI nắm 51% vốn) cũng dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ ở lĩnh vực hưu trí tự nguyện...
Kết quả đáng ghi nhận trên, theo PVI là nhờ những nỗ lực và giải pháp đột phá trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nền kinh tế toàn cầu chưa có những bước hồi phục đáng kể. 
Ngoài ra, thương hiệu PVI ngày càng được khẳng định với các kết quả và danh hiệu: Bảo hiểm PVI nâng hạng thành công xếp hạng năng lực tài chính của A.M Best lên mức B++ (Tốt); Tái bảo hiểm PVI giữ vững xếp hạng năng lực tài chính của A.M Best ở mức B+ (Tốt); PVI nằm trong danh sách "50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam" do Forbes Việt Nam bình chọn...
Năm 2015, PVI tiếp tục duy trì, phát huy các thành tựu đã đạt được, tăng cường chất lượng và hiệu quả trên mọi lĩnh vực hoạt động.