Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam chính thức đưa ra thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Bảo gia An thịnh với nhiều quyền lợi vượt trội.
Bảo gia An thịnh sẽ giúp khách hàng có được một kênh đầu tư hiệu quả và an toàn với lãi suất đảm bảo trong 2 năm đầu được cam kết lên đến 6% và 5,5%/năm. Đặc biệt, Bảo gia An thịnh là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên và duy nhất trên thị trường cung cấp quyền lợi đảm bảo thời giá theo ngoại tệ (giữa VNĐ và USD) cho khách hàng.
Quyền lợi đảm bảo thời giá ngoại tệ sẽ được tự động cộng vào giá trị tài khoản hợp đồng vào mỗi năm hợp đồng cho khách hàng trong năm năm đầu (với tỷ lệ trượt giá đảm bảo tối đa 6,25%/năm) hoặc vào cuối năm hợp đồng thứ năm (với tỷ lệ trượt giá đảm bảo tối đa 8%/năm) tùy theo lựa chọn của khách hàng.
Bên cạnh việc Khách hàng có thể lựa chọn đóng phí trong thời gian ngắn song vẫn được bảo vệ và chủ động thực hiện kế hoạch tài chính trong suốt cuộc đời, Bảo gia An thịnh còn mang lại số tiền bảo hiểm có thể lên đến 80 lần phí bảo hiểm cơ bản. Khách hàng cũng sẽ nhận được quyền lợi duy trì hợp đồng bắt đầu từ năm hợp đồng thứ tư và mỗi 4 năm sau đó, lên đến 440% phí bảo hiểm cơ bản.
Được biết, năm 2014, Generali Việt Nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt với doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chất lượng tư vấn sản phẩm bảo hiểm cũng được giữ vững với mức phí bình quân trên mỗi hợp đồng đạt trên 17,2 triệu đồng (mức bình quân trên thị trường là 7,17 triệu đồng/hợp đồng).