Kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2014  đã đưa AIA trở thành một trong số ít các công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tại Việt Nam có mức tăng trưởng cao trên thị trường BHNT năm 2014, đồng thời giúp AIA Việt Nam đạt danh hiệu “Công ty xuất sắc nhất Tập đoàn AIA” dành cho các thị trường thuộc nhóm “Ngoại hạng” (Premier League), bao gồm Ấn Độ, Đài Loan, New Zealand, Philippines, Sri Lanka, Việt Nam và Úc.
AIA Việt Nam công bố kết quả kinh doanh thành công trong năm 2014. Theo con số ước tính, giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) của AIA Việt Nam tăng 114%, đạt 207,7 tỷ đồng và phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) tăng 47% đạt  941,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng Giám đốc AIA Việt Nam, ông Stephen Clark cho biết, AIA Việt Nam đã và đang tập trung phát triển hạ tầng, hệ thống hỗ trợ, phát triển chất lượng… Đây là những yếu tố sẽ tạo nền tảng tốt để công ty có thể phát triển bền vững trong tương lai.
“Trong năm 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào việc nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng đại lý, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển kênh phân phối qua ngân hàng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phát triển các mô hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu, mong muốn ngày càng cao của khách hàng Việt Nam”,ông Stephen Clark chia sẻ thêm.
Cùng thời điểm, Tập đoàn AIA cũng chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2014 kết thúc vào ngày 30/11/2014. Theo đó, giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng trưởng 24%, đạt 1,845 tỷ USD, phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) tăng 11%, đạt 3,7 tỷ USD.