Breaking News

TẠI SAO HỦY HĐ TRƯỚC HẠN LỖ THẾ ?Tại sao giá trị hoàn lại thấp hơn tổng số phí bảo hiểm đã đóng?Tại sao những năm đầu tiên tham gia bảo hiểm nhân thọ, giá trị hoàn lại thấp hơn tổng số phí bảo hiểm đã đóng?

Trả lời:
Khi khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ, khoản phí mà khách hàng đóng cho công ty được dùng để chi trả cho phí thuần (phần phí được công ty tính toán dựa trên hệ số tử vong phụ thuộc vào độ tuổi và giới tính nhằm đảm bảo chi trả các quyền lợi bảo hiểm mà công ty đã cam kết trong hợp đồng) và phí quản lý trong suốt thời hạn đã cam kết trong hợp đồng.
Trong những năm đầu, các chi phí liên quan đến phát hành và phục vụ hợp đồng như chi phí thẩm định, chi phí hoa hồng trả cho đại lý, chi phí in ấn .v.v... lớn hơn rất nhiều so với chi phí của những năm tiếp theo. Trong khi dó, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào được phân bổ đều vào từng năm trong suốt thời hạn hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa với chi phí phục vụ hợp đồng trong những năm đầu tiên cao hơn rất nhiều so với phí bảo hiểm đóng vào của khách hàng. Do đó, trong 2 năm đầu tiên của hợp đồng, các hợp đồng BHNT chưa có giá trị hoàn lại trong 2 năm đầu và trong những năm tiếp theo đó giá trị hoàn lại cũng thường nhỏ hơn so với số phí đóng vào. Điều đó cũng giải thích tại sao khi khách hàng hủy hợp đồng trong những năm đầu tham gia bảo hiểm, không chỉ khách hàng mà Công ty bảo hiểm cũng thiệt thòi do chưa thu hồi đủ chi phí đã bỏ ra.

Theo điều 35 của Luật kinh doanh bảo hiểm, nếu Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí của 2 năm hợp đồng đầu tiên, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới 2 năm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Mục đích chính của khách hàng khi tham gia BHNT là muốn nhận được sự bảo vệ trước những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra. Khi hợp đồng được phát hành, khách hàng đã nhận được sự bảo vệ bằng với mệnh giá được ghi trong hợp đồng bảo hiểm miễn là khách hàng kê khai trung thực các thông tin cần thiết khi điền Đơn yêu cầu bảo hiểm.