Breaking News

TÔI MUA BẢO HIỂM NẾU CÓ CHIẾN TRANH THÌ SAO ???

TÔI MUA BẢO HIỂM NẾU CÓ CHIẾN TRANH THÌ SAO ???

Nếu có chiến tranh, hoặc chính trị bất ổn thì sao?

Thực sự mọi người luôn lo lắng đến những gì chúng ta không kiểm soát được, giả sử chiến tranh có xảy ra thì liệu chúng ta có thể đem theo tiền ở ngân hàng, mang theo cả ngôi nhà của mình để đi lánh nạn không? Hơn nữa người chết do chiến tranh chỉ có tỷ lệ rất nhỏ, nhưng người qua đời vì những rủi ro bệnh tật, tai nạn giao thông thì cao hơn gấp hàng trăm đến hàng ngàn lần, chúng ta cần phải đề phòng rủi ro nào trước theo anh chị?

Thực tế cuộc sống hiện nay so với lúc trước đã tốt đẹp hơn rất nhiều lần, VN được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất, chính trị ổn định nhất, vậy ai sẽ tạo ra chiến tranh để cuộc sống ngày một kém đi? Chiến tranh có thể xảy ra, nhưng tỷ lệ này là 1%, nhưng những rủi ro khác là 99%.
Không tham gia BHNT thì sẽ không lo đến những rủi ro như chiến tranh,,, nhưng cuộc sống gia đình sẽ không được yên tâm, vì những rủi ro khác cao hơn hàng ngàn lần so với chiến tranh, rủi ro đó có thể là tai nạn giao thông, bệnh tật, tàn phế,,. Vậy chúng ta sẽ bảo vệ cho rủi ro nào trước?

Nếu suy nghĩ như anh chị, thì sẽ không còn ai mua nhà, mua xe hay cho con đi học nữa... vì như thế chúng ta sẽ không tự bảo vệ được cho mình vậy?
Photo: TÔI MUA BẢO HIỂM NẾU CÓ CHIẾN TRANH THÌ SAO ???  Nếu có chiến tranh, hoặc chính trị bất ổn thì sao?  Thực sự mọi người luôn lo lắng đến những gì chúng ta không kiểm soát được, giả sử chiến tranh có xảy ra thì liệu chúng ta có thể đem theo tiền ở ngân hàng, mang theo cả ngôi nhà của mình để đi lánh nạn không? Hơn nữa người chết do chiến tranh chỉ có tỷ lệ rất nhỏ, nhưng người qua đời vì những rủi ro bệnh tật, tai nạn giao thông thì cao hơn gấp hàng trăm đến hàng ngàn lần, chúng ta cần phải đề phòng rủi ro nào trước theo anh chị?  Thực tế cuộc sống hiện nay so với lúc trước đã tốt đẹp hơn rất nhiều lần, VN được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất, chính trị ổn định nhất, vậy ai sẽ tạo ra chiến tranh để cuộc sống ngày một kém đi? Chiến tranh có thể xảy ra, nhưng tỷ lệ này là 1%, nhưng những rủi ro khác là 99%. Không tham gia BHNT thì sẽ không lo đến những rủi ro như chiến tranh,,, nhưng cuộc sống gia đình sẽ không được yên tâm, vì những rủi ro khác cao hơn hàng ngàn lần so với chiến tranh, rủi ro đó có thể là tai nạn giao thông, bệnh tật, tàn phế,,. Vậy chúng ta sẽ bảo vệ cho rủi ro nào trước?  Nếu suy nghĩ như anh chị, thì sẽ không còn ai mua nhà, mua xe hay cho con đi học nữa... vì như thế chúng ta sẽ không tự bảo vệ được cho mình vậy?

No comments