Breaking News

BẢO HIỂM NHÂN THỌ - CÔNG VIỆC VĨ ĐẠI NHẤT

BẢO HIỂM NHÂN THỌ - CÔNG VIỆC VĨ ĐẠI NHẤT

Không có gì có thể thay thế cho bảo hiểm nhân thọ, tôi tin là như thế. Tôi cho rằng bảo hiểm nhân thọ là một công cụ tài chính lớn nhất đã từng được biết đến. Là những người tư vấn bảo hiểm, chúng ta có một công việc vĩ đại, chúng ta đang cung cấp những sản phẩm tuyệt hảo nhất.

Cùng lúc, chúng ta cũng đang làm công việc khó khăn nhất. Chúng ta bán những sản phẩm vô hình. Chúng ta đòi người mua trả hàng trăm có khi đến hàng ngàn USD chỉ để đổi lấy một mảnh giấy. Để bán được sản phẩm, chúng ta phải thổi vào mảnh giấy đó hơi thở của cuộc sống. Phải làm cho mảnh giấy đó sống, làm cho nó thở. Và điều đó không dễ dàng chút nào.

Chúng ta phải bán tương lai chứ không phải hiện tại. Chúng ta bán sự bằng an, lòng thanh thản. Chúng ta cho họ tình yêu gia đình, lòng tự hào vì được sỡ hữu một cái gì đó. Chúng ta bán một hy vọng, một ước mơ, một lời nguyện cầu.

Ai cũng cần bảo hiểm nhân thọ, nhưng họ chưa nhận ra điều đó mà thôi. Công việc của chúng ta là biến nhu cầu thành mong muốn. Chúng ta không thể làm được điều đó nếu chúng ta bán bằng lý trí, bán qua khối óc. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi chúng ta bán qua trái tim.

Cạnh tranh lớn nhất của chúng ta ngày nay là những người bán những sản phẩm hữu hình, họ chính là những người lấy đi của dân chúng những khoản tiền đáng ra được sử dụng để mua bảo hiểm. Chỉ bằng cách bán qua trái tim chúng ta mới lấy lại được một phần chia cần thiết dành cho bảo hiểm nhân thọ, cái sẽ phục vụ nhân loại ở các thế hệ sau.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VỚI BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Photo: BẢO HIỂM NHÂN THỌ - CÔNG VIỆC VĨ ĐẠI NHẤT  Không có gì có thể thay thế cho bảo hiểm nhân thọ, tôi tin là như thế. Tôi cho rằng bảo hiểm nhân thọ là một công cụ tài chính lớn nhất đã từng được biết đến. Là những người tư vấn bảo hiểm, chúng ta có một công việc vĩ đại, chúng ta đang cung cấp những sản phẩm tuyệt hảo nhất.   Cùng lúc, chúng ta cũng đang làm công việc khó khăn nhất. Chúng ta bán những sản phẩm vô hình. Chúng ta đòi người mua trả hàng trăm có khi đến hàng ngàn USD chỉ để đổi lấy một mảnh giấy. Để bán được sản phẩm, chúng ta phải thổi vào mảnh giấy đó hơi thở của cuộc sống. Phải làm cho mảnh giấy đó sống, làm cho nó thở. Và điều đó không dễ dàng chút nào.  Chúng ta phải bán tương lai chứ không phải hiện tại. Chúng ta bán sự bằng an, lòng thanh thản. Chúng ta cho họ tình yêu gia đình, lòng tự hào vì được sỡ hữu một cái gì đó. Chúng ta bán một hy vọng, một ước mơ, một lời nguyện cầu.   Ai cũng cần bảo hiểm nhân thọ, nhưng họ chưa nhận ra điều đó mà thôi. Công việc của chúng ta là biến nhu cầu thành mong muốn. Chúng ta không thể làm được điều đó nếu chúng ta bán bằng lý trí, bán qua khối óc. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi chúng ta bán qua trái tim.  Cạnh tranh lớn nhất của chúng ta ngày nay là những người bán những sản phẩm hữu hình, họ chính là những người lấy đi của dân chúng những khoản tiền đáng ra được sử dụng để mua bảo hiểm. Chỉ bằng cách bán qua trái tim chúng ta mới lấy lại được một phần chia cần thiết dành cho bảo hiểm nhân thọ, cái sẽ phục vụ nhân loại ở các thế hệ sau. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VỚI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

No comments